Oficiální zastoupení Botiss Biomaterials pro ČR

TIPY PRO APLIKACI

HYDRATACE

Granule cerabone® lze aplikovat za sucha i za mokra. Hydratace v krvi nebo sterilním solném roztoku usnadňuje manipulaci a aplikaci granulí, protože se granule navzájem slepí a drží při sobě.

HUTNĚNÍ GRANULÁTU PŘI AUGMENTACI

Z důvodu ponechání prostoru pro regenerační proces se doporučuje pouze jemné hutnění (kondenzace) granulátu v kostním defektu. To umožňuje revaskularizaci a osseointegraci kostních štěpných částic pomocí trojrozměrné sítě pórů cerabonu®.

STABILIZACE GRANULÁTU

Granulát cerabone® by měl být v defektu vždy překryt membránou, aby byly částice zafixovány a zabránilo se vniknutí měkkých tkání do kostního defektu. Při ošetřování kostních defektů mimo hřeben alveolu může být výhodné upevnění membrány kostními piny nebo šrouby.

KONCEPT OŠETŘENÍ

GBR V PŘÍPRAVĚ NA POZDĚJŠÍ ZAVEDENÍ IMPLANTÁTŮ

Bone defect augmentation
Dr. Alberto Gargiulo, Italy

GBR with cerabone block
Dr. Pedro Lazaro, Spain

Ridge augmentation in combination with allograft
Dr. Marius Steigmann, Germany

GBR VE SPOJENÍ S UMÍSTĚNÍM IMPLANTÁTU

Implant placement and horizontal GBR in the aesthetic zone
Dr. Stavros Pelekanos, Greece

 Implant placement and horizontal GBR in the aesthetic zone
Dr. Stavros Pelekanos, Greece

Sandwich technique
Dr. Marius Steigmann, Germany

Horizontal and vertical GBR
Dr. Marius Steigmann, Germany

Implant placement and horizontal GBR in the aesthetic zone
Dr. Stavros Pelekanos, Greece

 Implant placement and horizontal GBR in the aesthetic zone
Dr. Stavros Pelekanos, Greece

Sandwich technique
Dr. Marius Steigmann, Germany

Horizontal and vertical GBR
Dr. Marius Steigmann, Germany

Implant dehiscence
Dr. Michael Kristensen, Denmark

Implant placement and horizontal GBR in the posterior mandible
Dr. Serhat Aslan, Turkey

Implant placement and horizontal GBR in the posterior maxilla
Dr. Filippo Fontana, Italy

MANAGEMENT EXTRAKČNÍHO OŠETŘENÍ

OCHRANA RESORPCE 

Immediate implant placement in the aesthetic zone
Dr. Jose Manuel Abarca, Chile

Socket preservation in the aesthetic zone
Dr. Jose Manuel Abarca, Chile

Horizontal/vertical augmentation using maxgraft® bonering
Dr. Bernhard Giesenhagen, Germany

Horizontal GBR with maxgraft® blocks
Dr. Krzysztof Chmielewski, Poland

Immediate implant placement in the aesthetic zone
Dr. Jose Manuel Abarca, Chile

Socket preservation in the aesthetic zone
Dr. Jose Manuel Abarca, Chile

Horizontal/vertical augmentation using maxgraft® bonering
Dr. Bernhard Giesenhagen, Germany

Horizontal GBR with maxgraft® blocks
Dr. Krzysztof Chmielewski, Poland

AUGMENTACE SINUS LIFT

Sinus floor augmentation – 6year follow-up
Dr. Ziv Mazor, Israel

Sinus floor- and ridge augmentation
Dr. Viktor Kalenchuk, Ukraine

Sinus floor augmentation – 10year follow-up
Dr. Alessandro Rossi, Italy

 One-stage sinus floor augmentation
Dr. Massimo Frosecchi, Italy

Sinus floor augmentation – 6year follow-up
Dr. Ziv Mazor, Israel

Sinus floor- and ridge augmentation
Dr. Viktor Kalenchuk, Ukraine

Sinus floor augmentation – 10year follow-up
Dr. Alessandro Rossi, Italy

 One-stage sinus floor augmentation
Dr. Massimo Frosecchi, Italy

LÉČBA PERIODONTÁLNÍCH DEFEKTŮ

Sinus floor- and bone defect augmentation following cystectomy
Ali Talat Arar, Palestine

ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY

Intrabony defect in conjunction with Emdogain®
Dr. Carlo De Annuntiis, Italy

Furcation defect in conjunction with Emdogain®
Dr. Carlo De Annuntiis, Italy

Sinus floor- and bone defect augmentation following cystectomy
Ali Talat Arar, Palestine

ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY

Intrabony defect in conjunction with Emdogain®
Dr. Carlo De Annuntiis, Italy

Furcation defect in conjunction with Emdogain®
Dr. Carlo De Annuntiis, Italy

> 1 MILION
LÉČENÝCH PACIENTŮ

> 15 LET KLINICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
V DALŠÍCH LÉKAŘSKÝCH OBORECH

V > 90 ZEMÍCH

> 150 VĚDECKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ A STUDIÍ