Oficiální zastoupení Botiss Biomaterials pro ČR

HLAVNÍ INDIKACE

Díky velmi pomalé kinetice resorpce bovinního materiálu cerabone®, je tento materiál ideální volbou v situacích, kdy je nesmírně důležitá dlouhodobá stabilita.

PŘEHLED
INDIKACÍ

Vysoká stabilita cerabonu® z něj činí ideální volbu v případech, kdy je důležitá dlouhodobá stabilita. cerabone® se doporučuje pro implantologii, orální chirurgii, parodontologii a kraniomaxilofaciální chirurgii (CMF):

+ Sinus lift
+ Horizontální a vertikální distrakce kosti
+ Zachování hřebene alveolu
+ Poruchy u perimplantitidy
+ Augmentace extrakčního lůžka
+ Augmentace kostních defektů
+ Periodontální defekty
+ Furkační defekty (třída I a II)

AUGMENTACE KOSTÍ V ESTETICKÝCH OBLASTECH 1,2

V oblastech kosti, kde je kostní podpora měkké tkáně nezbytná pro dosažení optimálních estetických výsledků, podporuje dlouhodobá stabilita cerabone® dlouhodobé estetické výsledky. Pro ošetření dehiscence implantátu lze cerabone® aplikovat pomocí sendvičové techniky, tj. Zakrytí autologních kostních chipsů dříve aplikovaných na povrch implantátu.

OCHRANA EXTRAKČNÍ RÁNY A HŘEBENE ALVEOLU 3

cerabone® je ideální biomateriál pro zachování tvaru hřebene. Pokud se nepředpokládá implantace do jednoho až dvou let po extrakci zubu, ale plánuje se můstek, pak je cerbone® dobře zvoleným 
biomateriálem, protože zůstává v oblasti augmentace a umožňuje zachovat tvar hřebene.

OCHRANA PROTI RESORBCI 4,5

Vzhledem ke své pouze povrchové resorbci, cerabone® mohou být použity pro ochranu resorbce auto-allograft štěpů. Může být aplikován na / okolo kostních bloků a kostních kroužků, nebo může být smíchán s částicovými autologními nebo alogenními materiály pro augmentaci kostí.

cerabone® je přední světový kostní materiál z bovinní kost vyrobený v Německu.
O jeho přední světové kvalitě svědčí jeho klinický a vědecký úspěch

TABULKA INDIKACE

Následující tabulka poskytuje rozhodovací pomůcku pro výběr velikosti a množství granulí cerabone® požadovaných pro určitou klinickou indikaci.
U každého doporučení jsou uvedena doporučení pro aplikaci.

cerabone®
malé granule

(0.5 – 1 mm)
cerabone®
velké granule

(1 – 2 mm)
Doporučení pro aplikaci6,7
Okamžitá implantace
(augmentace mezer kolem vložených implantátů)
Potřebný objem ~0.5 – 1 ml
Ref 1510, 1511
Je potřeba se vyvarovat přeplnění defektu

V této indikaci je dostatečné zakrytí granulí chlopní, není nutná žádná membrána, alternativně lze k pokrytí částic použít kolagenový fleece
Horizontální / vertikální augmentacePotřebný objem ~0.5 – 5 ml
Ref 1510, 1511, 1512, 1515
Volume needed ~0.5 – 5 ml
Ref 1520, 1521, 1522, 1525
Může být použit samostatně pro menší vady.

U větších vad smíchání auto-/ alo štěpu (maxgraft ® 8 ) v poměru 50:50 se doporučuje

Míchání s auto-/ alo štěpem (maxgraft ® 8 ) zkracuje dobu pro opětovný chirurgický vstup (čtyři až pět měsíců po operaci)

Pokud se použije cerabone samostatně, opětovný vstup se doporučuje později, po šesti až devíti měsících po operaci
Augmentace sinus liftPotřebný objem ~0.5 – 5 ml
Ref 1520, 1521, 1522, 1525
Opětovný vstup od šesti až 12 měsíců po operaci v závislosti na rozměrech a anatomii dutiny sinu a rozšířeném objemu
Dehiscence implantátu
(chybí bukální kost)
Potřebný objem ~0.5 – 1 ml
Ref 1510, 1511
Doporučená sendvičová technika: první vrstva autologní / alogenní (maxgraft ® 8 ) kost, druhá vrstva cerabone ®
extrakční jamka / hřebenPotřebný objem ~0.5 – 2 ml
Ref 1510, 1511, 1512
Potřebný objem ~0.5 – 2 ml
Ref 1520, 1521, 1522
Může být použit samostatně nebo v kombinaci s auto-/ alo štěpem (maxgraft ® 8 )

Míchání s auto-/ alo štěpem (maxgraft ® 8 ) v poměru 50:50 zkracuje čas pro nový vstup (čtyř na pět měsíců post- chirurgický zákrok)

Pokud se cerabone ® používá samostatně, je nutné počkat s opětovným chirurgickým vstupem do místa augmentace nejdříve šest měsíců po augmentaci
Periodontální kostní defektyPotřebný objem ~0.5 – 1 ml
Ref 1510, 1511
Lze použít ve spojení s bariérovou membránou

6 pro všechny indikace se doporučuje redyhydratace granulí cerabone® sterilním roztokem nebo krví pacientů
7 dbát na jemné stlačování granulí
8 pokud je k dispozici maxgraft® zpracovaný lidský aloštěp

cerabone® PRODUKTOVÁ ŘADA

cerabone® je k dispozici ve formě granulí nebo bloku.
cerabone® granule se dodávají v osmi různých objemech: malých (0.5 – 1.0 mm) a velkých (1.0 – 2.0 mm)  velikostí granulí.
cerabone® blok je k dispozici ve standardizované velikosti 20 x 20 x 10 mm.

MALÉ ČÁSTKY

Malé částice cerabonu® jsou zvláště výhodné pro konturování, např. Pro zvětšení estetické oblasti nebo k vyplnění zbývajících mezer při augmentaci pomocí kostního bloku. Malé částice se také hlavně používají k regeneraci menších defektů a intraoseálních defektů.

VELKÉ ČÁSTKY

Velké částice cerabonu® jsou vhodné, k použití u velkoobjemových kostních defektů (např. sinus lift). Kromě většího objemu je mezi velkými částicemi více prostoru, což umožňuje lepší revaskularizaci větších defektů.

cerabone® MALÉ granule

Č. Výr.Velikost částicObsah
15201.0 – 2.0 mm1 × 0.5 ml
15211.0 – 2.0 mm1 × 1.0 ml
15221.0 – 2.0 mm1 × 2.0 ml
15251.0 – 2.0 mm1 × 5.0 ml

cerabone® VELKÉ granule

Č. Výr.Velikost částicObsah
15201.0 – 2.0 mm1 × 0.5 ml
15211.0 – 2.0 mm1 × 1.0 ml
15221.0 – 2.0 mm1 × 2.0 ml
15251.0 – 2.0 mm1 × 5.0 ml

cerabone® blok

Č. Výr.Dimenze Obsah
172020×20×10 mm1 × blok

LITERATURA

1 Pelekanos S, Pozidi G. Immediate One-Time Low-Profile Abutment to Enhance Peri-implant Soft and Hard Tissue Stability in the Esthetic Zone. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017 Sep/Oct;37(5):729-735.

2 Cristache CM. Presurgical Cone Beam Computed Tomography Bone Quality Evaluation for Predictable Immediate Implant Placement and Restoration in Esthetic Zone. Case Rep Dent. 2017;2017:1096365.

3 Kollati P, Koneru S, Dwarakanath CD, Gottumukkala SNVS.Effectiveness of naturally derived bovine hydroxyapatite (Cerabone™) combined with platelet-rich fibrin matrix in socket preservation: A randomized controlled clinical trial. J Indian Soc Periodontol. 2019 Mar-Apr;23(2):145-151.

4 Wen SC, Huang WX, Wang HL. Regeneration of Peri-implantitis Infrabony Defects: Report on Three Cases.Int J Periodontics Restorative Dent. 2019 Sep/Oct;39(5):615-621.

5 Khojasteh A, Nazeman P, Tolstunov L.Tuberosity-alveolar block as a donor site for localised augmentation of the maxilla: a retrospective clinical study. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016 Oct;54(8):950-955.