Oficiální zastoupení Botiss Biomaterials pro ČR

BEZPEČNOST 1200°C 

cerabone® je maximálně bezpečný produkt vzhledem k
+ původu suroviny (skot, určený pro potravinářský průmysl) a typu tkáně, používaných pro výrobu
+ unikátnímu výrobnímu procesu (zahřátí na > 1200 °C) a konečné sterilizaci
+ dodržování přísné kontroly kvality a bezpečnostních předpisů.

100% ČISTÝ KOSTNÍ MATERIÁL

PŮVOD HOVĚZÍ KOSTI
TYP TKÁNĚ

Země původu skotu a typ kosterní tkáně (hlavice stehenní kosti) použité k výrobě cerabone® jsou klasifikovány bez prokázaného rizika BSE infekčnosti nebo prionů (PrPTSE) Světovou zdravotnickou organizací 1 a Světovou organizací pro zdraví zvířat 2 

1200 °C

VYSOKÁ TEPLOTNÍ ÚPRAVA

cerabone® se vyrábí ze stehenních hlav skotu jedinečným výrobním procesem o teplotě 1200 °C, který využívá pouze teplo a vodu (bez chemických přísad).
Potenciální infekční agens, jako jsou bakterie, viry a priony, jsou odstraněny. Zahřátí nad 800 °C zajišťuje úplnou deaktivaci infekčnosti potenciálních prionů 3 .

cerabone®
kostní minerál výjimečné čistoty a vysoké krystalinity – na rozdíl od jiných nesintrovaných kostních štěpů u cerabone® nejsou nacházeny žádné zbytky vody ani uhličitanu vápenatého4 .

Sterilizace gama zářením
zajišťuje konečnou sterilitu cerabone®

Finální produkt je uložen v obalu s dvojitou sterilní bariérou.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

cerabone® a jeho výrobní procesy
splňují příslušné národní a mezinárodní regulační a bezpečnostní požadavky na bovinní kostní štěpy,
včetně ISO 22422-1, ISO 22442-2 a ISO 22442-3

JEDINEČNÝ
VÝROBNÍ PROCES
> MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

100% ČISTÝ
KOSTNÍ MINERÁL

BIOAKTIVNÍ POVRCH
A EFEKT DEPOTU

VYNIKAJÍCÍ
HYDROFILITA

NEJVYŠŠÍ
STABILITA OBJEMU

STUDIE

APLIKACE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

LITERATURA

1 WHO Tables in Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies, 2010

2 OIE Resolution No. 20, 27 May 2016

3 Brown, P., Rau, E.H., Johnson, B.K., Bacote, A.E., Gibbs, C.J. and Gajdusek, D.C. (2000), New studies on the heat resistance of hamster-adapted scrapie agent: threshold survival after ashing at 600 degrees C suggests an inorganic template of replication, PNAS, Vol. 97 No. 7, pp. 3418–3421.

4 Tadic, D. and Epple, M. (2004), “A thorough physicochemical characterisation of 14 calcium phosphate-based bone substitution materials in comparison to natural bone”, Biomaterials, Vol. 25 No. 6, pp. 987–994.