Oficiální zastoupení Botiss Biomaterials pro ČR

BEZPEČNOST

1200 °C

bez chemických přísad

Unikátní výrobní proces umožňuje pomalé a trvalé zahřívání kosti až na> 1200 ° C pro maximální bezpečnost.

HRUBÝ HYDROFILNÍ POVRCH

100% ČISTÝ kostní materiál

DEPOT-EFEKT & Bioaktivní povrch

Propojené póry a vynikající hydrofilní povrch cerabonu® podporují adhezi proteinů z krve. cerabone® se váže a postupně uvolňuje signální molekuly, čímž poskytuje dlouhodobý depotní účinek1. Navíc 100% čistý přírodní minerál v kostech působí jako rezervoár vápníku, který pomalu uvolňuje ionty vápníku důležité pro remodelaci kostí2.

nejčistší objemově stabilní bovinní kostní materiál

TROJ-
ROZMĚRNÁ
PÓROVITÁ SÍŤ
Struktura lidské kosti

Maximální OBJEMOVÁ STABILITA

Regenerace kosti prostřednictvím integrace kostního materiálu cerabone®

Snížená resorbce čistého kostního apatitu a vysoká krystalinita cerabone® vedou k vynikající mechanické a biologické stabilitě.

Nejčistší objemově stabilní bovinní kostní materiál

1 milion +

Vyléčených pacientů

15 let

15 LET KLINICKÝCH ZKUŠENOSTÍ V DALŠÍCH LÉKAŘSKÝCH OBORECH

90 +

ZEMÍCH

150 +

VĚDECKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A STUDIÍ

cerabone® je 100% čistý kostní minerál hovězího původu vyrobený jedinečným výrobním procesem při teplotě 1200 ° C. Má trojrozměrnou pórovou síť a drsný hydrofilní povrch, který umožňuje rychlou penetraci a adsorpci krve a sérových proteinů. Sofistikované zpracování hovězí kosti odstraňuje všechny organické složky, což vede ke kostnímu minerálu s výjimečnou čistotou3. Kromě toho se potenciální infekční agens, jako jsou bakterie, viry a priony, odstraňují zpracováním při vysoké teplotě4. Jak produkt, tak výrobní proces splňují příslušné národní a mezinárodní regulační a bezpečnostní požadavky na bovinní kostní štěpy, včetně ISO 22422-1, ISO 22442-2 a ISO 22442-3.

JEDINEČNÝ
VÝROBNÍ PROCES
> MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

100% ČISTÝ
KOSTNÍ MINERÁL

BIOAKTIVNÍ POVRCH
A EFEKT DEPOTU

VYNIKAJÍCÍ
HYDROFILITA

NEJVYŠŠÍ
STABILITA OBJEMU

STUDIE

APLIKACE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

LITERATURA

1 In vitro experiments from Prof. Dr. H. Jennissen and Dr. M. Laub University of Duisburg-Essen/Morphoplant GmbH

2 Berberi A, Samarani A, Nader N, Noujeim Z, Dagher M, Kanj W, Rita Mearawi,1 Ziad Salemeh,1 and Bassam Badran2 Physicochemical characteristics of bone substitutes used in oral surgery in comparison to autogenous bone. Biomed Res Int. 2014;2014:320790.

3 Tadic, D. and Epple, M. (2004), “A thorough physicochemical characterisation of 14 calcium phosphate-based bone substitution materials in comparison to natural bone”, Biomaterials, Vol. 25 No. 6, pp. 987–994.

4 Brown, P., Rau, E.H., Johnson, B.K., Bacote, A.E., Gibbs, C.J. and Gajdusek, D.C. (2000), New studies on the heat resistance of hamster-adapted scrapie agent: threshold survival after ashing at 600 degrees C suggests an inorganic template of replication, PNAS, Vol. 97 No. 7, pp. 3418–3421.