Oficiální zastoupení Botiss Biomaterials pro ČR

KONCEPT LÉČBY

Furcation defect in conjunction with Emdogain®
Dr. Carlo De Annuntiis, Italy